Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,30 €
Pressupost actual / hab.: 2,02 €

Pressupost inicial

240.000 €
Pressupost actual: 211.000 €

% execució

113,14 %
Ingrés real són 238.725,88 €

% sobre el total del press.

0,20 %

Mitjana ingrés provincial

240.000 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 41,67% 100.000 €
Interessos de dipòsits 20,83% 50.000 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 33,33% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 4,17% 10.000 €
Altres ingressos patrimonials 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.