Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,12 €
Pressupost actual / hab.: 1,12 €

Pressupost inicial

120.000 €
Pressupost actual: 120.000 €

% execució

9,95 %
Ingrés real són 11.943,57 €

% sobre el total del press.

0,09 %

Mitjana ingrés provincial

120.000 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 33,33% 40.000 €
Interessos de dipòsits 3,33% 4.000 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 50,00% 60.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 13,33% 16.000 €
Altres ingressos patrimonials 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.