Transferències de capital

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 15,63 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 1,66 M€

% execució

12,18 %
Ingrés real són 202.064,58 €

% sobre el total del press.

1,12 %

Mitjana ingrés provincial

0 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat NaN% 0 €
D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local NaN% 0 €
De comunitats autònomes NaN% 0 €
D'entitats locals NaN% 0 €
De l'exterior NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.