Actius financers

Pressupost inicial / hab.

14,91 €

Pressupost inicial

1,57 M€

% execució

152,55 %
Ingrés real són 2,39 M€

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana ingrés provincial

175.550,48 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 1,57 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.