Actius financers

Pressupost inicial / hab.

29,14 €
Pressupost actual / hab.: 150,34 €

Pressupost inicial

3,02 M€
Pressupost actual: 15,56 M€

% execució

19,39 %
Ingrés real són 3,02 M€

% sobre el total del press.

14,11 %

Mitjana ingrés provincial

257.089,29 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 3,02 M€
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.