Actius financers

Pressupost inicial / hab.

23,90 €
Pressupost actual / hab.: 147,15 €

Pressupost inicial

2,54 M€
Pressupost actual: 15,62 M€

% execució

27,51 %
Ingrés real són 4,3 M€

% sobre el total del press.

12,65 %

Mitjana ingrés provincial

2,54 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 2,54 M€
Alienació d'accions i participacions sector públic 0,00% 0 €
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.