Actius financers

Pressupost inicial / hab.

12,64 €
Pressupost actual / hab.: 180,27 €

Pressupost inicial

1,34 M€
Pressupost actual: 19,14 M€

% execució

7,01 %
Ingrés real són 1,34 M€

% sobre el total del press.

12,90 %

Mitjana ingrés provincial

1,34 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 1,34 M€
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.