Actius financers

Pressupost inicial / hab.

9,96 €
Pressupost actual / hab.: 201,61 €

Pressupost inicial

1,06 M€
Pressupost actual: 21,4 M€

% execució

3,13 %
Ingrés real són 670.444,46 €

% sobre el total del press.

15,70 %

Mitjana ingrés provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 1,06 M€
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.