Actius financers

Pressupost inicial / hab.

1,81 €
Pressupost actual / hab.: 10,78 €

Pressupost inicial

193.298 €
Pressupost actual: 1,15 M€

% execució

0,00 %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

0,88 %

Mitjana ingrés provincial

193.298 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 100,00% 193.298 €
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.