Passius financers

Pressupost inicial / hab.

28,99 €
Pressupost actual / hab.: 33,82 €

Pressupost inicial

3 M€
Pressupost actual: 3,5 M€

% execució

97,28 %
Ingrés real són 3,4 M€

% sobre el total del press.

3,18 %

Mitjana ingrés provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.