Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

20,98 €

Pressupost inicial

2,24 M€

% execució

100,54 %
Despesa real són 2,25 M€

% sobre el total del press.

2,24 %

Mitjana despesa provincial

125.297,5 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 2,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 76,04% 1,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,87% 378.050 €
Transferències corrents 7,09% 158.850 €