Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

84,09 €
Pressupost actual / hab.: 98,16 €

Pressupost inicial

8,93 M€
Pressupost actual: 10,42 M€

% execució

72,50 %
Despesa real són 7,56 M€

% sobre el total del press.

8,44 %

Mitjana despesa provincial

8,93 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 37,60% 3,36 M€
Gestió del sistema tributari 0,97% 87.000 €
Gestió del patrimoni 61,31% 5,47 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 0,11% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.