Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

98,22 €
Pressupost actual / hab.: 128,07 €

Pressupost inicial

10,43 M€
Pressupost actual: 13,6 M€

% execució

26,53 %
Despesa real són 3,61 M€

% sobre el total del press.

9,97 %

Mitjana despesa provincial

10,43 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 37,06% 3,86 M€
Gestió del sistema tributari 0,27% 28.000 €
Gestió del patrimoni 61,42% 6,41 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 1,25% 130.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.