Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

462,34 €
Pressupost actual / hab.: 462,34 €

Pressupost inicial

49,09 M€
Pressupost actual: 49,09 M€

% execució

100,93 %
Ingrés real són 49,54 M€

% sobre el total del press.

33,08 %

Mitjana ingrés provincial

49,09 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,36% 174.928,18 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 79,90% 39,22 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 1,09% 536.806,41 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,90% 5,35 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 7,75% 3,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.