Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

449,98 €
Pressupost actual / hab.: 450,19 €

Pressupost inicial

48,03 M€
Pressupost actual: 48,05 M€

% execució

101,50 %
Ingrés real són 48,78 M€

% sobre el total del press.

35,24 %

Mitjana ingrés provincial

48,03 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,39% 187.217,76 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 82,51% 39,63 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,85% 407.000 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11,26% 5,41 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 4,99% 2,4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.