T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

31,07 €
Pressupost actual / hab.: 31,07 €

Pressupost inicial

3,22 M€
Pressupost actual: 3,22 M€

% execució

104,10 %
Ingrés real són 3,35 M€

% sobre el total del press.

2,92 %

Mitjana ingrés provincial

231.363,37 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 0,50% 15.936,16 €
Taxa per entrada de vehicles 37,98% 1,22 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 45,36% 1,46 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,94% 158.952,58 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 4,79% 154.025,36 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 6,43% 206.606,08 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.