T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

35,63 €
Pressupost actual / hab.: 35,63 €

Pressupost inicial

3,78 M€
Pressupost actual: 3,78 M€

% execució

99,16 %
Ingrés real són 3,75 M€

% sobre el total del press.

2,55 %

Mitjana ingrés provincial

3,78 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 0,73% 27.652,03 €
Taxa per entrada de vehicles 46,62% 1,76 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 38,64% 1,46 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,39% 166.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 5,96% 225.263,79 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 3,67% 138.670,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.