Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

268,75 €
Pressupost actual / hab.: 286,42 €

Pressupost inicial

28,53 M€
Pressupost actual: 30,41 M€

% execució

101,59 %
Ingrés real són 30,89 M€

% sobre el total del press.

24,61 %

Mitjana ingrés provincial

28,53 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 78,85% 22,5 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,79% 224.000 €
De comunitats autònomes 14,23% 4,06 M€
D'entitats locals 6,13% 1,75 M€
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.