Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,52 €
Pressupost actual / hab.: 1,52 €

Pressupost inicial

161.000 €
Pressupost actual: 161.000 €

% execució

106,42 %
Ingrés real són 171.334,14 €

% sobre el total del press.

0,11 %

Mitjana ingrés provincial

161.000 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 31,06% 50.000 €
Interessos de dipòsits 21,74% 35.000 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 37,27% 60.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 9,94% 16.000 €
Altres ingressos patrimonials 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.