Habitatge

Pressupost inicial / hab.

4,50 €

Pressupost inicial

466.633,14 €

% execució

28,88 %
Despesa real són 134.762,6 €

% sobre el total del press.

0,43 %

Mitjana despesa provincial

175.292,36 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 100,00% 466.633,14 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,55% 128.550,34 €
Despeses corrents en béns i serveis 28,52% 133.082,8 €
Transferències corrents 43,93% 205.000 €