Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

170,29 €

Pressupost inicial

17,56 M€

% execució

100,50 %
Despesa real són 17,65 M€

% sobre el total del press.

17,05 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 11,59% 2,04 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 42,31% 7,43 M€
Neteja viària 35,92% 6,31 M€
Enllumenat públic 10,18% 1,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 99,93% 17,55 M€
Transferències corrents 0,07% 12.293,36 €