Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

353,70 €

Pressupost inicial

37,74 M€

% execució

115,17 %
Despesa real són 43,47 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

261.038,31 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 4,91% 1,85 M€
Reparacions, manteniment i conservació 3,62% 1,36 M€
Material, subministraments i d'altres 74,34% 28,06 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,86% 323.980 €
Despeses de publicacions 0,03% 12.795,24 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 11,58% 4,37 M€
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 4,66% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.