Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

23,35 €

Pressupost inicial

2,42 M€

% execució

94,32 %
Despesa real són 2,28 M€

% sobre el total del press.

2,25 %

Mitjana despesa provincial

126.648,68 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 2,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,01% 1,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 15,43% 373.315 €
Transferències corrents 7,56% 182.790 €