Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

37,39 €

Pressupost inicial

3,99 M€

% execució

136,49 %
Despesa real són 5,45 M€

% sobre el total del press.

3,48 %

Mitjana despesa provincial

249.090,13 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 19,26% 768.599,92 €
Parcs i jardins 68,90% 2,75 M€
Protecció i millora del medi ambient 5,22% 208.367,76 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 6,61% 263.692,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,16% 844.403,47 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,08% 2,44 M€
Transferències corrents 6,61% 263.692,2 €
Inversions reals 11,15% 444.801 €