Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

32,09 €

Pressupost inicial

3,42 M€

% execució

132,86 %
Despesa real són 4,55 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

205.429,84 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 29,16% 998.672,89 €
Parcs i jardins 65,60% 2,25 M€
Protecció i millora del medi ambient 2,30% 78.747,56 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 2,94% 100.692,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,75% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 54,27% 1,86 M€
Transferències corrents 2,94% 100.692,2 €
Inversions reals 11,04% 378.080,85 €