Esport

Pressupost inicial / hab.

47,74 €

Pressupost inicial

4,95 M€

% execució

49,99 %
Despesa real són 2,47 M€

% sobre el total del press.

4,60 %

Mitjana despesa provincial

294.404,35 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 46,88% 2,32 M€
Promoció i foment de l'esport 3,21% 158.810 €
Instal·lacions esportives 49,91% 2,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,37% 67.542,36 €
Despeses corrents en béns i serveis 0,61% 30.230 €
Transferències corrents 48,11% 2,38 M€
Inversions reals 49,91% 2,47 M€