Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

116,67 €

Pressupost inicial

12,45 M€

% execució

102,56 %
Despesa real són 12,77 M€

% sobre el total del press.

10,87 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 87,19% 10,85 M€
Coord. organització institucional entitats locals 2,88% 358.134,63 €
Informació bàsica i estadística 0,15% 19.027,8 €
Participació ciutadana 8,58% 1,07 M€
Atenció als ciutadans 1,21% 150.275,91 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,38% 4,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,34% 6,64 M€
Transferències corrents 1,92% 238.935,76 €
Inversions reals 5,75% 716.263,4 €
Transferències de capital 2,61% 325.000 €