Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

169,18 €

Pressupost inicial

18,05 M€

% execució

70,65 %
Despesa real són 12,75 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

988.559,13 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 90,92% 16,41 M€
Coord. organització institucional entitats locals 1,64% 296.763,19 €
Informació bàsica i estadística 0,09% 16.200 €
Participació ciutadana 6,60% 1,19 M€
Atenció als ciutadans 0,75% 134.700 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,67% 5,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,04% 5,78 M€
Transferències corrents 1,12% 202.635,76 €
Inversions reals 3,37% 608.823,89 €
Transferències de capital 33,79% 6,1 M€