Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.955.000,00 € 105,87 € 9,94 %
Serveis públics bàsics 37.324.663,37 € 360,70 € 33,86 %
Actuacions de protecció i promoció social 9.330.273,62 € 90,17 € 8,47 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.156.533,71 € 223,78 € 21,01 %
Actuacions de caràcter econòmic 10.924.884,12 € 105,58 € 9,91 %
Actuacions de caràcter general 18.528.232,21 € 179,06 € 16,81 %
Total 110.219.587,03 € 1.065,16 €

Cerca una partida específica