Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.290.318,61 € 441,02 € 43,17 %
Impostos indirectes 2.496.992,70 € 23,79 € 2,33 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.286.683,29 € 212,33 € 20,79 %
Transferències corrents 23.043.752,17 € 219,54 € 21,49 %
Ingressos patrimonials 6.490.000,00 € 61,83 € 6,05 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,10 € 4,71 %
Actius financers 1.565.000,00 € 14,91 € 1,46 %
Total 107.221.702,77 € 1.021,53 €

Cerca una partida específica