Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.317.177,29 € 432,02 € 44,55 %
Impostos indirectes 3.915.439,61 € 36,52 € 3,77 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.067.765,42 € 215,16 € 22,19 %
Transferències corrents 21.766.962,74 € 203,03 € 20,94 %
Ingressos patrimonials 140.000,00 € 1,31 € 0,13 %
Transferències de capital 8.758.304,84 € 81,69 € 8,42 %
Total 103.965.649,90 € 969,73 €

Cerca una partida específica