En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

969,73 €
Pressupost per habitant actual: 969,73 €

Pressupost inicial

103,97 M€
Pressupost actual: 103,97 M€

Execució

125% del pressupost actual

Habitants

107.211

Capacitat d'autofinançament

76.99 %
4,55 % més vs 2011

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.000.000,00 € 14,43%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.729.548,89 € 11,28%
Habitatge i urbanisme 3.068.637,16 € 2,95%
Benestar comunitari 15.562.992,48 € 14,97%
Medi ambient 3.045.893,17 € 2,93%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 20.620,67 € 0,02%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,30%
Serveis socials i promoció social 6.243.979,60 € 6,01%
Foment de l'ocupació 88.236,21 € 0,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.876.856,52 € 5,65%
Educació 9.223.026,57 € 8,87%
Cultura 4.440.776,83 € 4,27%
Esport 2.518.281,24 € 2,42%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.245.754,55 € 2,16%
Transport públic 1.744.466,32 € 1,68%
Altres actuacions de caràcter econòmic 421.014,53 € 0,40%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.186.471,04 € 2,10%
Serveis de caràcter general 11.125.568,60 € 10,70%
Administració financera i tributària 9.111.525,52 € 8,76%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
137%
Despesa
125%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.317.177,29 € 432,02 € 44,55 %
Impostos indirectes 3.915.439,61 € 36,52 € 3,77 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.067.765,42 € 215,16 € 22,19 %
Transferències corrents 21.766.962,74 € 203,03 € 20,94 %
Ingressos patrimonials 140.000,00 € 1,31 € 0,13 %
Transferències de capital 8.758.304,84 € 81,69 € 8,42 %
Total 103.965.649,90 € 969,73 €

Cerca una partida específica