Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 45.825.547,28 € 429,12 € 45,74 %
Impostos indirectes 2.680.684,78 € 25,10 € 2,68 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.502.035,55 € 210,71 € 22,46 %
Transferències corrents 22.334.329,67 € 209,14 € 22,29 %
Ingressos patrimonials 1.790.000,00 € 16,76 € 1,79 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 47,28 € 5,04 %
Total 100.181.553,28 € 938,12 €