En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

938,12 €
Pressupost per habitant actual: 938,12 €

Pressupost inicial

100,18 M€
Pressupost actual: 100,18 M€

Execució

112% del pressupost actual

Habitants

106.790

Capacitat d'autofinançament

74.64 %
3,05 % menys vs 2012

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.600.000,00 € 16,57%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.044.630,51 € 11,02%
Habitatge i urbanisme 2.819.243,47 € 2,81%
Benestar comunitari 16.721.105,82 € 16,69%
Medi ambient 2.592.244,05 € 2,59%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 30.630,00 € 0,03%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,31%
Serveis socials i promoció social 6.306.116,67 € 6,29%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.978.846,39 € 5,97%
Educació 8.580.108,24 € 8,56%
Cultura 4.342.294,91 € 4,33%
Esport 2.356.836,85 € 2,35%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.993.271,62 € 1,99%
Transport públic 1.627.543,61 € 1,62%
Infraestructures 30.000,00 € 0,03%
Altres actuacions de caràcter econòmic 397.880,88 € 0,40%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.240.510,25 € 2,24%
Serveis de caràcter general 10.516.271,66 € 10,50%
Administració financera i tributària 5.692.018,35 € 5,68%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
114%
Despesa
112%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 45.825.547,28 € 429,12 € 45,74 %
Impostos indirectes 2.680.684,78 € 25,10 € 2,68 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.502.035,55 € 210,71 € 22,46 %
Transferències corrents 22.334.329,67 € 209,14 € 22,29 %
Ingressos patrimonials 1.790.000,00 € 16,76 € 1,79 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 47,28 € 5,04 %
Total 100.181.553,28 € 938,12 €

Cerca una partida específica