Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 16.600.000,00 € 155,45 € 16,57 %
Serveis públics bàsics 33.177.223,85 € 310,68 € 33,12 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.648.746,67 € 62,26 € 6,64 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 21.258.086,39 € 199,06 € 21,22 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.048.696,11 € 37,91 € 4,04 %
Actuacions de caràcter general 18.448.800,26 € 172,76 € 18,42 %
Total 100.181.553,28 € 938,12 €

Cerca una partida específica