Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.225.000,00 € 108,33 € 10,43 %
Serveis públics bàsics 36.128.788,79 € 348,68 € 33,58 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.372.054,89 € 80,80 € 7,78 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 24.536.828,80 € 236,81 € 22,80 %
Actuacions de caràcter econòmic 11.101.786,54 € 107,14 € 10,32 %
Actuacions de caràcter general 16.236.732,72 € 156,70 € 15,09 %
Total 107.601.191,74 € 1.038,47 €

Cerca una partida específica